Застъпнически кампании 2017

Основните акценти  на която са:

1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни мерки за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения.

3.Провеждане на семинари с участието на педагози и  медицински специалисти от детски ясли и градини, като форма за превенция на бъбречни увреждания и заболявания.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram