Застъпническа кампания 2022

Акценти в кампанията са:

Отстояване правота на лечение на децата в Отделение по детска урология към УМБАЛСМ "Н. Пирогов".

Промени в Наредба за медицинската експертиза - доживотен ТЕЛК и 100% да децата с екстрофия на пикочен мехур. Диференциране на показатели на серумен креатанин на възрастни и деца.

Промяна в Закон за семейните помощи - увеличение на помощите за деца с увреждания.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram