Застъпническа кампания 2023

В условията на Световна икономическа криза и война ще продължим усилията си от 2022 година, а именно:

  1. Промени в Наредба за медицинската експертиза по отношение на разграничаване на нивата на серумен креатинин и процента на инвалидност за възрастни и деца.
  2. Промяна в Наредба за семейните помощи по отношение на чл.8 д.
  3. Осигуряване на адекватна грижа за децата в Отделение по детска урология в Пирогов.
  4. Подкрепа на кампании на НПО.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram