Застъпническа кампания 2019

Основните акценти  през 2019 са:

1. Водене на кореспонденция за възприемане на законодателни мерки за осигуряване чистотата на санитарните помещения в учебните заведения.

При потърсено съдействие от представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, стана ясно, че институциите имат воля да направят нужните законодателни промени. Само това не е достатъчно, за да се осигури чистота на санитарните помещения в училищата. Необходими са общи усилия от страна на родители, учители, директори, представители на Министерства и Общини. 

В момента действаща е НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, в сила от 20.04.2016 г.

2.Осигуряване на диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в детските градини и учебните заведения. Представителите на Общината считат, че не е необходимо да се правят промени, тъй като броят на децата е ограничен.

3.Провеждане на семинари с участието на педагози и  медицински специалисти от детски ясли и градини, като форма за превенция на бъбречни увреждания и заболявания.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram