Застъпническа кампания 2016

Основните акценти  на която са:

1.Проведени на поредица от срещи с представители на институциите за представяне на предложенията и препоръките относно чистотата на санитарните помещения на участниците в проект "Чисти санитарни помещения в учебните заведения предизвикателство или грижа за детското здраве.

2.Водена на кореспонденция и проведена на среща за промяна на Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015, по отношение на

  • Заложеният минимален брой мивки в Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015.
  • Регламентираният в чл.122, ал.1, т.2 от Наредба № 4 от 2005 борд „на тоалетните мивка за възрастни на височина от пода 0,8 m, за юноши - 0,7 m, в детските градини - 0,6 m, в детските ясли - 0,4 „ не е съобразен с физиологичните особености на децата в начална форма на обучение.
  • В Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 трябва да се регламентира видът на изделието, което ще се монтира в тоалетна клетка, а не това да зависи изцяло от възложителя.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram