Мобилна подкрепа 2023

Липсата на социална дейност насочена към децата с вродени аномалии на отделителната система ни мотивира да създадем такъв тип услуга.

Тя включва подкрепа свързана с:

  • информиране на семействата по въпроси касаещи здравни, образователни, социални и правни казуси;
  • арт терапия - провеждане на онлайн занимания с деца / рисуване, апликиране, работа с глина, изработване на картички, фигури и др./ за преодоляване на болничния стрес.

Услугата е безвъзмездна и се реализира с доброволен труд и съобразно лицензи от АСУ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram