Застъпническа кампания 2021

През 2021 на фона на Ковид, предстоящи избори и какво ли още не продължаваме да държим да бъдат направени промени в три направления в Наредба за медицинската експeртиза:

- децата до 18 год. да подават документите си в комисии в състава на които има педиатър, а на както е сега да се преглеждат от комисията за възрастни.;

- да се прави разграничаване на тълкуването на серумен креатинин при деца и възрастни и да се промени процента на инвалидност;

- Ектопия на пикочен мехур - 100%. да е с пожизнен срок.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram