Мобилна подкрепа 2021

В резултат на подадени документи към АСУ, Сдружението получи лицензи за извършване на следните мобилни социални услуги:

  • информираност - подкрепа на семействата с информация по отношение на социални, здравни и образователни въпроси;
  • арт занимания - рисуване, апликиране, работа с глина и разговори, за да може децата да забравят болничния стрес.

През 2021 година в услугата за деца са записани 4 малчугана.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram