Мобилна подкрепа 2022

Услугата се реализира в две посоки:

  • информиране на родители по въпроси касаещи здравни, образователни и социални дейности в страната;
  • работа с деца за преодоляване на болничния престой

Регистираните вече деца в услугата получават периодично материали, за да могат и сами да извършват научени от тях дейности и похвати.

През 2022 година няма нови деца записани в услугата. За повече информация се свържете с представител на Сдружението.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram