Първи юни - да дарим усмивки 2019

През 2020 година, във връзка с Международния ден на детето са зарадвани около 80 деца с куклен театър, забавни игри и подаръци в:

· Детска Клиника по Кардиология към НКБ ;

· СБАЛДБ " проф.Ив.Митев" ;

· Отделение по Детска урология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" .

Благодарим на дарителите и медицинските специалисти за съдействието!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram