Първи юни - да дарим усминки на децата 2021

В условията на Ковид пандемия и промени във вътрешните правила за болнична подкрепа, дарихме подаръци на децата от:

  • Клиника по детска каридиолигия към НКБ;
  • Център по детска хемодиализа към СБАЛДБ "проф. Иван Митев"
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram