Фонд за децата 2022

Икономическата криза и недостатъчната подкрепа от страна на Държавата провокира създаването на Фонд за децата. Той има за цел да подкрепи финансово семействата, така, че се окаже помощ при отглеждането на децата с вродени бъбречни или урологични аномалии.

През 2022 година ще бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лв.

Други Фонд за деца
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram