Болнична подкрепа 2022

Подкрепата през 2022 година е свързана със закупуване на монитор за следене на жизнени показатели за Клиника по детска кардиология към НКБ на стойност 3 000 лв.

Благодарим на дарителите за оказаната подкрепа!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram