Подкрепа на болничните заведения 2021

Благодарение на съвместната дейност на дарители и представители на Сдружението, старша сестра Никова от Клиника по детска урология към Пирогов, доц. Митева от Център по детска хемодиализа към СБАЛДБ "проф.Иван Митев" и проф. Кънева от Клиника по датска кардиология към НКБ бяха дарени:

  • Клиника по детска урология - малки хладилници за съхраняване на лекарства, щори за болнични стаи, диван за стая за прегледи. Приблизителната стойност на даренията възлиза на 1 500 лв;
  • Център по детска хемодиализа към СБАЛДБ"проф. Ив.Митев" - монитор за следене на жизнени показатели, принтер и ксерокс. Приблизителната стойност на даренията възлиза на 2 000 лв;

Над 200 книги на детски издателства за оформяне на кътове за четене в Клиника по детска урология, Център по детска хемодиализа и Клиника по детска кардиология към НКБ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram