Застъпническа кампания

Отново е изпратено писмо до представители на институциите - Министерски съвет и НС, в което:

"Продължаваме да твърдим, че нивата на серумен креатинин имат различна сила на увреждане при деца и възрастни. В потвърждение е използваната формула за определяне функцията на бъбрека от детските нефролози - кг на детето по ръст в см върху стойност на креатинина.

Нагледно това звучи така:

  • 6 кг / на дете/ по 80 см /ръст//200=2,4 степен на функциониране
  • 60 кг / на възрастен/ по 180см/ръст//200=54 степен на функциониране

Видно е, че при детето бъбрека едва функционира,  а  при възрастния функцията е над 50%. Няма как това да се оценява по един и същи начин от Наредбата, а именно с 40% инвалидност. Според нас това налага диференциране на тези показатели в Наредбата и определяне на адекватни проценти за увреждане. Настояваме за такава промяна вече около две години."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram