Застъпническа кампания

След две години водена кореспонденция с МЗ от НЕЛК получихме писмо със следната информация:

"Във връзка с постъпило в НЕЛК предложение за промяна в част 9, раздел 19, т. 5 „Функционални нарушения на бъбреците“ от Приложение №1 към чл.63, ал.1 от Наредбата за медицинска експертиза, от г-жа Веселина Джамбазова - председател на

Асоциацията на родителите на деца с бъбречни заболявания, предлагаме следната

редакция:

.5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. Хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен :

5.1.1. Хронична бъбречна недостатъчност-изчислена гломерулна филтрация от 90 до 60мл./мин/1,73м2 - 40%

5.1.2. Хронична бъбречна недостатъчност-изчислена гломерулна филтрация от 60 до 45мл./мин/1,73м2 - 50%

5.1.3. Хронична бъбречна недостатъчност-изчислена гломерулна филтрация от 45-30мл./мин/1,73м2- 60%

5.2. Хронична бъбречна недостатъчност в тежка степен

5.2.1. Хронична бъбречна недостатъчност-изчислена гломерулна филтрация от 30 до 15мл./мин/ 1,73м2 - 75%

5.2.2. Хронична бъбречна недостатъчност-изчислена гломерулна филтрация под 15мл/мин/1,73м2,без диализно лечение - 91%5.3.

Много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност с необходимост от постоянно лечение с диализа/хемодиализа или перитонеална диализа/ -100% с пожизнен срок.

Бихме искали да уточним, че новата редакция на т.5 от раздел 19, част 9 е съобразена с даденото предложение от експертните съвети по нефрология и педиатрия към МЗ, като оценките се отнасят както за лица до 16 годишна възраст така и за лица над 16 годишна възраст."

Вижте анализите и рекламите

Подсилване на публикация

Всички реакции:

11

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram