Застъпническа кампания

Отново настояваме пред МЗ.

"Вх. №.1905/21 от 03.07.2023 година  - в него  молим за  съдействие относно становището на доц. Маринчо Георгиев, в качеството му на Главен експерт по медицинска специалност „Урология”, за разграничаване на показателите на серумен креатинин за деца и възрастни. Бихме желали да получим информация относно възприетите мерки и дейности.

Вх. № 15-00-253/03.01.2023 – в него настояваме за информация относно преместването на отделението по Детска урология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” в Клиника по неврология. В полученият отговор от ръководството на лечебното заведение се посочва, че се извършва „ремонт на отделението”, което е прекрасно и значимо за семействата. Трябва да отбележим и факта, че е важно този ремонт да бъде извършен в определения срок, а именно „24.08.2023 г.”, тъй като „Няма индикация за закъсняване” и децата реално да се възползват от него. Затова настояваме да бъде даден отговор за реалното състояние на отделението в момента и възможностите за адекватно лечение на децата."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram