Законодателни промени

Изпратено е писмо до МЗ и НЕЛК.

Настояваме за промяна в три неща:

- пожизнен ТЕЛК за деца с екстрофия;

- критерии за деца при анализн на креатанина при определяне на инвалидност;

- оценка на децата от комисии с педиатър да се извършва до 18 години.

Не можем да се съгласим с отговора от НЕЛК.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram