"Заедно за здравето"

Приключи проект "Нефрологична помощ за малките селища".

Инициативата се реализира в градовете - Ивайловград, Крумовград, Джебел, Неделино и Златоград.

Проф.Митева прегледа над 370 деца, като бяха установена необходимост от наблюдение и проследяване на 9% от тях или 35 деца.

Децата в детските градини бяха без "уголемен пикочен мехур" в резултат на редовни посещения на санитарните възли. При децата в училищата се наблюдаваше обратната тенденция, поради, което и препоръките към тях са за редовно посещение на санитарните помещения и прием на вода. Бяха открити деца с:

  • хидронефроза;
  • звездно небе.
  • нощно напикаване;
  • паранхимен мост;
  • поликистозни бъбреци;
  • бъбречна пиелектация;
  • различни размери на бъбреците.

Благодарим на Тева България и нейната програма "Заедно за здравето" - https://www.teva.bg/humanizing-health/

Ще продължим усилията си за намиране на финансиране за оказваме този вид профилактика.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram