Среща с д-р Вълкова и д-р Тодорова от Министерство на здравеопазване.

Изготвен е текст по проект „Чисти санитарни помещения в учебните заведения. Предизвикателство или грижа за детското здраве”


Той отразява предизвикателствата и препоръките на участниците във Фокус групи, които са представени на вниманието на представители на Министерство на здравеопазване.

По време на срещата стана ясно, че в края на годината се предвижда сформиране на Междуведомствена комисия, която да започне изработването на Наредба за учебните заведения, съдържаща отделна глава за санитарните помещения.

Изготвения текст по проект " Чисти санитарни помещения в учебните заведения. Предизвикателство или грижа за детското здраве" от работната група ще бъде използван при изработването на предстоящата Наредба за учебните заведения.

По време на срещата бяха обсъждани и въпроси касаещи здравните кабинети в учебните заведения, въвеждането на програма за повишаване здравната култура на децата и възможностите за осигуряване на диетично хранена на децата с бъбречни заболявания в детските градини.

В проведената среща взеха участие Мадлен Ефтимова и Веселина Джамбазова.


Благодарим на д-р Вълкова и д-рТодорова за отделеното внимание.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram