Среща на работна група

Проект "Чисти санитарни помещения в учебните заведения.Предизвикателство или грижа за детското здраве."


финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014

На 3 октомври и 4 октомври се проведоха предвидените по проект четири работни срещи .Работната група изработи Проект на Наредба за изискванията към санитарните помещения в училищата и обслужващите звена. В предстоящата дни предстои приемане и обмисляне на последни предложения от участниците и нормативно оформяне на наредбата.


Благодарим на екипа на хотел БудаПеща, който се погрижа за работната и делова обстановка.

Благодарим и на участниците!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram