Ремонт на стаи в отделение

На 5 ноември ноември 2019

бе извършен освежителният  ремонт на стаите в „Отделение по детска хемодиализа” към СБАЛДБ „проф.Ив.Митев”. Годишно в отделението се лекуват оокол 100 деца с хронична или остра бъбречна недостатъчност и деца преминали през трансплантация.

Стойността му възлиза на  1 454 лв.

Благодарим на фирмата дарила необходимите средства и на медицинските специалисти участвали в ремонта.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram