"Разширяване на нефрологичната подкрепа за децата от малките селища"

През месец юни  приключи проект  "Разширяване на нефрологичната подкрепа на децата от малките селища", който се осъществява с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria. 

В рамките на инициативата са прегледани 422 деца, като бяха установи аномалии в размер на среден процент от 8,5%

Прегледите се припознаха от представителите на местната власт в Община Сатовча и градовете Доспат и Смолян, както и в село Борино.

Родителите, които съпроводиха децата изказваха своята благодарност и отговорно се отнесоха към проблемите, които бяха открити.

Децата, които се нуждаят от допълнителни прегледи и изследвания бяха насочени към град София или град Пловдив, които се намират най-близо до селищата.

Изказваме специална благодарности на кмета на Община Сатовча.

За пореден път споделяме и мнението на проф. Митева за тези прегледи:

 "Вродените аномалии на отделителната система са най-честите аномалии в човешкия организъм. Те могат да протекат по различен начин – от тежка бъбречна увреда до асимптомно протичане. Поради тази причина преди 14 години в България беше въведена профилактичната ехография на отделителна система на деца, навършили 6 месеца. Тя би следвало да се извършва от лекари специалисти в тази област, които за съжаление са около 20 за цяла България и то най-вече в големите градове."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram