Провеждане на фокус групи

Проект "Чисти санитарни помещения в учебните заведения. Предизвикателство или грижа за детското здраве." финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014


Гарантиране чистотата на санитарните помещения е от съществено значение за всички деца.

Съобразно планираните дейности по проекта се проведоха дискусии в хотел БудаПеща:


С участието на представителите на институциите на 29 август от 10,30 часа;

С участието на Медицинските специалисти и педагози на 30 август от 10,30;

С родителите на деца с бъбречни заболявания на деца в училищна възраст на 30 август от 14 часа.

Дейността ще приключи с подготвяне на доклад съдържаща  обобщена информация от проведените дискусии.

Благодарим на участниците в дискусиите!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram