Предложение за повишаване на помощите на деца с увреждания

Продължаваме да настояваме пред всички институции за "приемане на предложение за увеличение с 20 % на помощите за деца с увреждания съобразно чл.2, ал.3 от Закона за семейните помощи.“

Споделихме и мнение, което най-точно описва ситуацията:

„има спешна нужда от коригирането на месечната добавка. Обикновено състоянието на деца с трайни увреждания налага освен грижа /един човек на разположение/, чести пътувания до големи градове - там се намират докторите и болниците, които се занимават с такива случаи, а не в провинцията. Всичко това са пари, време, трудности, които няма как да се компенсират с подобен размер на добавката. Затова всеки търси допълнителни начини, за да си позволи качествено лечение. Да не говорим и за ощетяването при преценката дали има нужда от чужда помощ.....отново родителите се оправят „както могат", защото няма как тези деца да се обгрижват сами, дори и след 12-годишна възраст.”

Качеството на живот на децата ни е ангажимент на всички.

Изпратени са писма до всички институци - НС, МС и парламентарни групи.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram