Застъпнически кампании 2012

1.Промени в приложение № 1 на Наредба 39 от 2004 за профилактичните прегледи при децата - касаещи децата с аномалии на отделителната система.


В Държавен вестник 100 от 15.12.,2012 година, след множество писма и настояване от страна на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания, МЗ прави промяна в приложение № 1 към чл. 4 от Наредбата 39 от 2004 година за профилактичните прегледи., с която включва "ехографско изследване на отделителна система -еднократно на 6-месечна възраст" , като част от подлежащите профилактичните прегледи за деца.

Това е по предложение на д-р Такова в Книга за родители през 2010 година.

Проведена е среща през мекец март 2012 с г-жа Десислава Атанасова - председател на Здравната комисия към НС и представители, взели участие в проeкт „Интегрирано образование на практика! Инициатива, която по аргументиран начин ще постави на вниманието на институциите образователните проблеми на децата с хронични бъбречни заболявания в предучилищна възраст.”

В рамките на срещата бе представена събраната и обобщена информация.

В резултат на проведения разговор с –г-жа Атанасова:

  • Предстои организирането на среща с представители на здравната комисия към Народното събрание за обсъждане на аргументите относно необходимостта от провеждане на профилактични прегледи на децата до 1 година за установяване наличието на бъбречно увреждане или заболяване;
  • Запознаване на представители на Здравната комисия към Народното събрание с необходимостта от предлагане на препарата Инфектотримет в аптечната мрежа на страната, както и нуждата от промяна на Наредба 3 – за обзавеждане на медицинските кабинети в детските градини и училища;

2.Въвеждане на диетично хранене за децата с бъбречни заболявания в учебните и детски заведения

Проведена среща на 27.01.2012 година ъзраст.”, с представители на Столична община и г-жа Албена Атанасова - зам. кмет по здравеопазване, социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

Специалистите от Столична община ще обмислят единствено възможността за осигуряване на диетично хранена на децата с бъбречни увреждания и заболявания в учебните заведения.

3.Застъпническа дейност по проект „Интегрирано образование на практика! Инициатива, която по аргументиран начин ще постави на вниманието на институциите образователните проблеми на децата с хронични бъбречни заболявания в предучилищна възраст.”,са проведени срещи на :

  • 04 януари 2012 година среща с представители на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ към МОМН, в която са представени  установените при дискусии с родители основни проблеми на децата с бъбречни заболявания в детските градини и училища, така и реални мерки и подходи за тяхното решаване.
  • 28 декември 2011 година среща с представители на Дирекция „Образование“ към Столична община, в която са постави акцент върху проблемите на семействата на деца с бъбречни заболявания при осигуряване на реален достъп и образование на децата в детските градини на територията на Столична община.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram