Застъпническа кампания 2013

Основните акценти  на която са:

1. Внос на медикамента Infectotrimet

В отговор  на МЗ се посочва, че " В условията на пазарна икономика не съществуват механизми , които да задължат притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт да предприеме действия за разрешаването му в страната и да го предлага в аптечната мрежа."

2.Промени в Наредба 3 за здравните кабинети в детските градини и училища

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram