Онлайн дискуси 2022

Създадохме инициатива, която да подкрепи здравословното отглеждането на децата. Онлайн дискусии се начин да бъдат подкрепени голям брой родители. Дискусиите се реализират с участието на водещи специалисти:

  • „Лято! Време за махане на памперси?“
  • „Етапи в психологическото развитие на детето“ пожънаха успех и подготвяме още нови срещи по актуални теми в близко бъдеще.

Доц.Митева - детски нефролог с над 40 годишен опит.

Мила Маркова - клиничен психолог в НКБ.

Други Онлайн дискусии
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram