Нефрологична помощ в малките градове 2022- 2023

Децата с бъбречни увреждания или заболявания от малките градове имат ограничен достъп до здравеопазване. Работещите детските нефролози се намират в няколко големи града на България.

Липсата на профилактика, освен определената на шест месеца в Наредбата 39 от 2004 година  за профилактични прегледи и диспансеризация поставя децата в риск:

  • поради липса на своевременно лечение;
  • поради липса на устойчива здравна грижа;
  • поради липса на ефективна здравна култура.

Осигурената през 2011/2012 година от Сдружението законодателна промяна все още не гарантира  цялостна профилактика за децата на България.

Детска здравна помощ в малките градове би била подкрепена от пилотният ни проект "Нефрологична помощ за децата от малките градове", който се реализира през 2023 благодарение на финансовата подкрепа на Тева България. Желаем това да е една нова и различна  подкрепа. Реализирането да бъде периодично всяко година, за да гарантира устойчивост, сигурност и професионална грижа за малките пациенти.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram