"Началото" - 2022 година

Ковид създаде един нов начин на общуване и получаване на информация. Възможността да подкрепим голям брой родители от различни градове, ни мотивира да започнем проект "Началото".

Той съдържа поредица от филмчета, с насоки на водещи специалисти за първите признаци и стъпки при вродени аномалии на отделителната система.

Благодарим на дарителите и специалистите, които взеха участие:

  • проф. Кънева - началник на Клиника по детска кардиология към НКБ;
  • доц. Митева - началник на Център по детска хемодиализа към СБАЛДБ "проф. Ив.Митев";
  • д-р Пеев - детски уролог;
  • Мила Маркова - детски психолог в НКБ;
  • Силвана Василева - координатор снимки и редактор участвала безвъзмездно в проекта.

Стойността на проекта възлиза на 3 500 лв, изразходвани за хонорари на оператори и лектори.

Други Филмчета
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram