Програма за подрепа на НПО -та в България

1 март 2017 Семинар за обмен на добри практики на Програма за подкрепа на НПО в България


Ученици от СМГ”П.Хилендарски” заедно с представители на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания изработваха мартеници с представители на неправителствени организации от държавите донори на програмата - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Благодарим на екипа на Институт "Отворено Общество" за поканата!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram