Проект: "Разширяване на нефрологичната подкрепа за деца от малките селища"

"Фондацията на ТЕЛУС Интернешънъл България подкрепя девет нови социално значими проекта

На 24 ноември журито на фондацията проведе заседание за оценка и класиране на социално значими проекти, насочени към подкрепа на местните общности. Деветте избрани проекта, от над 100, подадени в отговор на втората покана за кандидатстване тази година." из. TELUS International Bulgaria

Един от тези проекти е и на Асоциацията. Този проект дава възможност да бъдат направени профилактични прегледи на децата от малките селища за установяване на скрити бъбречни заболявания-

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram