проект "Разширяване на нефрологичната подкрепа за децата от малките селища

На 18 февруари 2024 година стартираха първите профилактични прегледи по проект "Разширяване на нефрологичната подкрепа на децата от малките селища", който се осъществява с финансовата подкрепа на фондацията на TELUS International Bulgaria - https://communityboardbulgaria.org/.

Посетихме община Сатовча и по конкретно селата  - Кочан, Селища, Ситово и Вълкосел. Проф. Митева извърши профилактични прегледи на 260 деца от цялата община, като при 25 бяха открити аномалии и нередовна микция.

Изказваме благодарности на Арбен Мименов - кмет на Община Сатовча, представителите на детските гради, на родителите и деца, които ни се довериха и съдействах

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram