Подкрепа на болничните заведения

Отделение по диализа към СБАЛДМ "проф.Ив.Митев" получи нов монитор за следене на жизнени показатели, принтер и ксерокс.

Оборудването е също важен елемент от лечението.

Благодарим на дарителите, които, за пореден път подкрепят децата от Отделението.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram