Подкрепа на болничните заведения

Направено е дарение в Отделение по детска урология, в размер на 1 082,29 лв. представляващо: папки за наблюдение и инструментариум. Макар и малко на брой, новият инструментариум е важен за специалистите.

Благодарим на фирмата дарила средства за реализиране на подкрепата.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram