"Първи юни - да дарим усмивки на децата"

Провежда се за пета поредна година.


Децата с тежки бъбречни увреждания или с бъбречна недостатъчност стават пациенти на болничните заведения още в ранна детска възраст. В продължение на седмици, месеци и дори години те са подложени на оперативни интервенции, жизненоважни манипулации или на мъчителни процедури на хемодиализа.

Поставени са в ситуация да се борят за живота и здравето си от ранна детска възраст. И те преодоляват тези изпитания.

Някои от тях остават пациенти на болничните заведения с години. Там израстват и преживяват най-съкровени мигове. До тях са родителите и лекуващите медицински специалисти, които се обединяват в лечението на бъбречните увреждания и хроничната бъбречна недостатъчност.


Водени от родителските си чувства и през 2016 година зарадвахме малките пациенти с театър и подаръци.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram