Отговор на МЗ

Новата година, започна с писмо, което получихме от МЗ на 31.12.2021 г, в което се иска становище от проф.Георгив в качеството му на Главен координатор на експертен съвет по медицинската специалност "Урология" по два въпроса:

- пожизнен ТЕЛК на деца с екстрофия на пикочния мехур;

- създаване на критерии за тълкуване на креатенинов клирънс при деца.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram