НПО порталът отразява

"Мисия щастливи деца"


На страницата на Информационният портал за неправителствените организации (НПО) бе публикуван материал за Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания, подготвен в рамките на стажантската програма на www.ngobg.info.

Благодарим на Ралица Николова и Снежана Евстатиева , за проявения професионализъм.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram