Нефрологична помощ на децата от малките градове

Проект финансиран от Тева България

В продължение на два дни проф.Митева извърши ехографски прегледи на отделителната система на над 110 деца от Ивайловград и Крумовград.

Родители, деца и представители на общините прегърнаха целите на проекта и участваха активно в неговото релизиране.

Благодарим Ви!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram