НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Споделяме с вас поредния отговор от НЕЛК относно исканите промени в Наредба за медицинската експертиза.

"До сега не е имало проблеми при оценяване на функционалните нарушения на бъбреците при деца.

При следващи промени в НМЕ, може да се обсъдят предложенията на Асоциацията на родители и деца с бъбречни заболявания за промяна и по-конкретно диференциране на деца и възрастни по отношение на т. 5 ч. 9 р. 19 „Функционални нарушения на бъбреците. При възникнала такава необходимост, сме в готовност да се включим "

Ние не сме съгласни с този отговор и изпратихме поредно писмо с едно конкретно искане :

"Държим за промяна в една посока:

1.Промяна в метода или начина за определяне на процента на ТЕЛК при деца. Въвеждане на използваната в световен мащаб скорост на гломерулната филтрация /GFR/, която е в основата за установяване на степента на функциониране на бъбреците и състоянието на децата. Цитирахме мнения на световни детски нефролози и Ви насочихме за становища от нефролози в областта на детската бъбречна недостатъчност"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram