Началото - поредица от филмчета в подкрепа лечението на децата

#Началото ще даде отговори на въпросите:

Какво състояние на детето може да ни подскаже, че има аномалия или заболяване?

Кои са първите стъпки, които трябва да възприемем?

Какви последствия имат урологичното, бъбречното и сърдечно заболяване?

Как да приемем стряскащата диагноза?


Филмчетата се реализират с участието на проф. Кънева, доц. Митева, д-р Пеев, Мила Маркова и бъзвъзмездното седйствието на Силвана Василева /ръководител снимки/.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram