Мобилна подкрепа 2023

В страната липсва социална дейност, която да бъде тясно за децата с вродени аномалии на отделителната система.

Водени от родителските си чувства през 2021 година получихме лиценци от Агенция за качеството на социалните услиги за :

  • Информиране и консултиране - предоставяне на информация на семействата по въпроси свързани със здравеопазването, социалните грижи, образователния процес и закони;
  • Терапия - свързана с онлайн занимания / рисуване, работа с глина, разговори, изработване на картички и др./ за преодоляване на болничния стрес у децата.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram