Лиценз за социални услуги

" Социалната работа е работа с душите на хората, с техните съдби. " - Конфуций.


Затова работата ни изисква да бъдем с добри сърца и отговорни действия.

През 2022 година придобихме лицензии, които да ни дават възможност да ви подкрепяме, чрез:

- Информиране и консултиране - по здравни, социални и образователни въпроси;

- Обучение и придобиване на умения у децата, които дават възможност на децата да усъвършенстват и развият образователни и социални знания и умения;

- Терапия, която дава спокойствие и увереност на малчуганите.

Социалната подкрепа се предлага безплатно.

Лице за контакти: Веселина Джамбазова - тел. 0885602042

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram