Кореспонденция с МЗ

Уважаеми Родители,

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания е получи писмо от МЗ със следните акценти:

1.По отношения промяна на Наредба 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища

„ В проекто закона е заложено, към дейностите които извършва медицинския специалист работещ в здравния кабинет, да бъде включено задължението да подпомага процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.."

Относно предложението на Асоциацията в Талонът за проведен профилактичен преглед“ да бъде „включен допълнителен текст за необходимостта от спазване на диетичен режим на хранене на детето/ученика, считаме,че няма причина, поради която, предложението Ви да не бъде включено.“

2.По отношение изготвяне на стандарт за санитарните посещения в училищата.

„Тези стандарти се утвърждават с наредби на министерство на здравеопазването и с тях се регламентира качеството на медицинска помощ...

Министерство на здравеопазването счита, че при разработването на нормативен документ /наредби/ по Закона на здравето или Закона за народната просвета, който се отнася за здравните изисквания в учебните заведения,и който включва задължителен минимум здравни изисквания към тях, в т.ч. към санитарните помещения и съоръжения, биха могли да се заложат принципни текстове, които най-общо да посочват изисквания за устройството и за поддържането на хигиена в санитарните помещения...“

3.По отношение вноса на медикамента Infectotrimet

„..лечебните заведения, в които се провежда лечение на деца с бъбречни увреждания са запознати с условията и реда за предписване и отпускане на неразрешени лекарствени продукти, определени по Наредба №10 и следва да предприемат действия съобразно разпоредбите на наредбите .....“

4.По отношение диетично хранене за децата с бъбречни увреждания и заболявания в учебните заведения

„Храната в тези обекти се предлага по предварително изготвени седмични менюта,разработени в съответствие с изискванията на съответната наредба и с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене....

..От технологична гледна точка не съществува проблем за замяна на продукт в определена рецепта поради специфични здравословни проблеми...“


Екипът на сдружението ще търси съдействие от медицинските специалисти в лечебните заведения за деца с бъбречни увреждания за възприемане на дейности по внос на медикамента Infectotrimet.

Считаме, че съществуващите Наредби регламентиращи храненето в детските и учебни заведения, не могат да гарантират диетичния режим на децата с бъбречни увреждания и заболявания, паради, което ще търсим начини да убедим институциите от възприемане на мерки в тази посока.

Изказваме специална благодарност на др. Ненков и др.Бакаливанов и екипа на Министерство на здравеопазването подготвил изчерпателните отговори.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram