Коренспонденция с МРРБ

Екипът на Родители на деца с бъбречни заболявания получи

писмо от МРРБ относно Наредба за проектиране, изпълнение и и поддържане на сградите в обществено обслужване.


В писмото се казва:

1."Нормата за проектиране на най -малко една мивка за 60 ученика дава минимална изискване, съобразена със съществуващото състояние на училищата в експлотация.... "

2." ..По отношение на изискванията за осигуряване на достъпна архитектурна среда .... съобразно чл.62 от Наредба 4 се изисква в учебните заведения да се предвижда най-малко по едно достъпно санитарно - хигиенно помещение на етаж..."

3." ..чистотата и хигиената в санитарните помещения ...е предмет .. е от компетентността на Министерство на здравеопазването..."

"....направените от Вас предложения ....са нормативно осигурени....и всички участници, в т. ч. инвеститори следва да са отговорни за коректното им спазване...."

Основавайки се на проведените срещи с представители на педагози, родители,медицински специалисти и представители на МЗ и МОН, считаме,че заложения минимален брой на децата, който да обслужва една мивка е необходимо да се промени.

Цитирания в писмото чл.122 от наредба 4 от 2005 не може да отговори на нуждите на децата от начална форма на обучение, с оглед на това , че бордът на тоалетните мивки за възрастни е на височина от пода 0,8 m, за юноши - 0,7 m, в детските градини - 0,6 m, в детските ясли - 0,4 m.

Ясно е , че физиологичните особености на децата от начална форма на обучение на могат да бъдат обединявани с физиологичните особености на юношите.

Въпроса за оборудването на санитарните помещения на децата от начална форма на обучение с тоалетни чинии остава без отговор.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram