"Играй и твори - с нас"


На 14 октомври 2017 година, за поредна година стартира инициатива "Играй и твори - с нас".

Тя е свързана с провеждане на посещения с участието на доброволци в:

  • Клиника по детска урология към УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ - София –  неделя от 10 до 12 часа;
  • Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ - гр.София – събота от 10 до 12 часа;

При посещенията доброволците заедно с прадставител на Асоциацията играят, рисуват и творят с децата в болничните заведения, съобразно предварително определените тематични игри и творчески занимания.

Годишно в инициативана участват над 100 доброволци и се облекчава престоя на над 90 деца.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram