Фонд за децата

В рамките на месец август бе отпусната нова помощ в размер на 750 лв. Тя ще подкрепи отглеждането на дете от Варна.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram