"DMS IGRAY" на номер 17 777

"България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации и сдружения.


Tя се осъществява в последната седмица на месец март. Първото издание на инициативата ще се състои през 2019 год. " из.https://bulgariadariava.bg/

Трябва да знаете, че

"Хората и организациите, които работят с дарените от вас средства, намират решения, които влияят върху човешки съдби и върху средата. Тези решения често са иновативни, защото мащабът на организациите ги прави гъвкави и смели в изучаването и прилагането на нетрадиционни подходи и методи. Тези решения могат да бъдат съобразени в значителна степен със спецификите на конкретния казус и времето, в което той трябва да намери решение – често кратко и нетърпящо отлагане."из https://bulgariadariava.bg/

Бъдете уверени, че

"Когато дарявате и подкрепяте кауза, вие създавате истински възможности за промяна. Когато дарявате, вие гласувате и избирате да подкрепите конкретна организация, чиято мисия и дейност считате за полезни и важни за обществото, в която живеете." из https://bulgariadariava.bg/

Предизвикайте промяната,

Защото, тя зависи единствено и само от вас.


Подкрепете и инициативата "Играй и твори с нас" на Сдружението !

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram