Детска урология в Пирогов

Родители отново спаделят за лечението в Пирогов. Изпратихме писмо до МЗ.

Ето и част от отговора на институциите.

"Предвид обстоятелството, че отделението по детска урология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е единствената специализирана структура, където се извършват сложни и тежки операции на деца с бъбречни аномалии и се полага специфична грижа при лечението им считам, че следва да бъдат осигурени адекватни условия и организация, гарантиращи своевременно и качествено лечение на децата с тези заболявания.

За Вашето становище по изложената проблематика, моля да информирате г-жа Джамбазова с копие до Министерство на здравеопазването в законоустановения срок."

Силно се надяваме да се спре това умишлено или не унищожаване на детската урология в Пирогов.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram