Дарения

Дарете,

за да посеете радодост в сърцата на децата в нужда,

за да им вдъхнете надежда и вяра,

за да облекчите болничния им престой,

за подобрите отглеждането им в семейна среда,

за да осигурите нужното им лекарство,

за да подкрепите консултациите им със специалисти,

За да им придзвикате по - добро бъдеще.


BIC: STSABGSF
IBAN : BG80STSA93000026243649
Банка : Банка ДСК
Адрес : гр. София
Получател: Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram